• استخدام در شرکت پخش پگاه
شغل مورد تقاضا:
مشخصات فردی:
خدمت نظام وظيفه (معافیت):
خدمت نظام وظيفه (انجام شده):
 
کلیه سوابق تحصیلی:
 اضافه کردن سابقه تحصیلی
 
دوره های آموزشی گذرانده شده:
  اضافه کردن دوره
 
آشنایی با رایانه، زبان های برنامه نویسی، فریم ورک و یا دیگر تخصص های کامپیوتری:
 اضافه کردن مورد
 
آشنایی با زبان های خارجی:
 اضافه کردن زبان خارجی
 
 
آیا گواهینامه رانندگی دارید؟
 
نحوه آشنایی:
 
حقوق مورد تقاضا:
 
لطفا عکس پرسنلی خود را ضمیمه نمایید - حجم آن کمتر از 100kb باشد:
برای انتخاب عکس اینجا کلیک کنید…