• فرم استخدامی شرکت پخش پگاه - لطفا پرسشنامه را کامل و با دقت پر نمایید. (pegah.com)

تایید اطلاعات

لطفا اطلاعات خود را یک بار دیگر بررسی کرده و در صورت صحت ثبت نمایید، در غیر اینصورت با زدن دکمه ویرایش در پایین همین صفحه اطلاعات صحیح را وارد کنید

شغل
مشخصات فردی
جنسیت*
وضعیت نظام وظیفه
وضعیت نظام وظیفه
آدرس محل سکونت
کلیه سوابق تحصیلی
کلیه سوابق شغلی
آشنایی با زبان های خارجی
مهارت های عمومی رایانه
آیا گواهینامه رانندگی دارید؟
آیا گواهینامه رانندگی دارید؟
آیا از بستگان یا دوستان شما در این شركت شاغل هستند؟
آیا از بستگان یا دوستان شما در این شركت شاغل هستند؟
نحوه آشنایی
لطفا عکس پرسنلی خود را ضمیمه نمایید - حجم آن کمتر از 100kb باشد
عکس پرسنلی - برای انتخاب عکس اینجا کلیک کنید…
حقوق مورد تقاضا
توضیحات
تایید اطلاعات
اینجانب {fullName} با پاسخ دادن به كلیه سوالات این پرسشنامه و کلیک روی دکمه مرحله بعد متعهد می شوم كه، پاسخ صحیح با اطلاع كامل از مفهوم آنها داده ام، عدم صحت هر یك از پاسخ ها به منزله استعفا از فعالیت در این شركت تلقی خواهد شد. در صورت پذیرفته شدن در مرحله استخدام، كلیه آیین نامه ها و مقررات داخلی شركت را، اعم از آن چه تاكنون وجود دارد یا در آینده به تصویب خواهد رسید، می پذیرم. شركت مجاز است هر نوع تحقیقی را كه لازم بداند درباره موارد ذكر شده در این پرسشنامه یا هر مورد دیگر مربوط به اینجانب انجام دهد.
کد امنیتی
قبل از تایید و ثبت اطلاعات لطفا عددی که در عکس زیر میبینید، در فیلد کد امنیتی وارد کنید