بازدید مدیرعامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش جناب آقای دکتر حسین صبوری از امکانات و فن آوری های به روز کارخانه کدبانو(دلپذیر) با هیئت همراه ایشان و جمعی از اعضاء هیئت مدیره و مدیران عامل شرکت های کدبانو و پخش پگاه