توجه به رشد و یادگیری، از اصول اساسی شرکت پخش پگاه از بدو تاسیس تاکنون بوده است. گستره این توجه نه تنها به کارکنان داخل شرکت بلکه به فراتر از مرزهای آن یعنی خانواده‌های محترم کارکنان نیز می‌رس. تعهد مدیریت در پخش پگاه به معنی تعهد به خانواده بزرگ پگاه در هر دو بعد زندگی کاری و شخصی کارکنان است تا همچون پدران، فرزندان نیز شرکت و کادر مدیریتی آن را همانند نوعی حامی در مسیر رشد و پیشرفت خود احساس نمایند. یکی از رسوم بسیار زیبا و ماندگار شرکت، اهداء جایزه به آن دسته از فرزندان پرسنلی است که به دانشگاه وارد شده یا در پایان سال تحصیلی موفق به کسب رتبه‌های برتر در مقاطع مختلف تحصیلی شده‌اند. این رسم دیرینه سالیان متمادی در شرکت رواج داشته و هدف آن ایجاد شوق و انگیزه در نزد فرزندان پرسنل جهت ادامه تحصیل و دست‌یابی به قله‌های پیشرفت بوده است. بر همین اساس به رسم سال‌های گذشته از طرف شرکت پخش پگاه از فرزندان پرسنل که موفق به کسب رتبه‌های برتر در مقاطع مختلف تحصیلی در سال 1401-1402 شده‌ بودند، تقدیر به عمل آمد.

                                                         شکوفه‌های پگاه